Język / language:

Newsletter

Szukaj

Świętochłowice

www.swietochlowice.pl
Świętochłowice
Zobacz wirtualny spacer po mieście (w nowym oknie)
Świętochłowice - zdjęcie Świętochłowice - zdjęcie Świętochłowice - zdjęcie Świętochłowice - zdjęcie
Świętochłowice - zdjęcie Świętochłowice - zdjęcie Świętochłowice - zdjęcie Świętochłowice - zdjęcie
Świętochłowice - zdjęcie Świętochłowice - zdjęcie Świętochłowice - zdjęcie Świętochłowice - zdjęcie
Świętochłowice - zdjęcie Świętochłowice - zdjęcie Świętochłowice - zdjęcie Świętochłowice - zdjęcie

Świętochłowice w dzisiejszym kształcie powstały w wyniku połączenia w 1951 roku w jeden organizm miejski kilku gmin: Świętochłowice, Lipiny i Chropaczów. Oddalone są 7 km od stolicy Województwa Śląskiego - Katowic. Od północy graniczą z Bytomiem, dawną stolicą księstwa Bytomskiego, od zachodu i strony południowo-zachodniej z Rudą Śląską, a od wschodu i strony południowo-wschodniej z Chorzowem.


czytaj dalej...

Świętochłowice w dzisiejszym kształcie powstały w wyniku połączenia w 1951 roku w jeden organizm miejski kilku gmin: Świętochłowice, Lipiny i Chropaczów. Miejscowości te mają swoje odrębne dzieje, które tworzą historię dzisiejszego miasta położonego w południowej Polsce leżącego w centrum Górnego Śląska. Oddalone są 7 km od stolicy Województwa Śląskiego - Katowic. Graniczą od północy z Bytomiem, dawną stolicą księstwa Bytomskiego, od zachodu i strony południowo-zachodniej z Rudą Śląską, a od wschodu i strony południowo-wschodniej z Chorzowem.

 

Obszar miasta obejmuje 13,22 km2. Rozciągłość w kierunku południkowym wynosi około 6 km, a w kierunku równoleżnikowym około 3,7 km. Długość granic wynosi 23,22 km. Jeżeli chodzi o ludność to współcześnie Świętochłowice są najgęściej zaludnionym miastem w Polsce i należą do najgęściej zaludnionych miejscowości w Europie. W 2002 roku Świętochłowice zamieszkiwało 56 000 osób. Na 1 km2 przypadało więc około 4 270 mieszkańców. Miasto zamieszkuje duża grupa ludności autochtonicznej – Ślązaków.

 

Legendarnym założycielem i właścicielem wsi rycerskiej, jaką początkowo były Świętochłowice, był Świętosław zwany również Świętochel. Przez terytorium dzisiejszych Świętochłowic przetoczyła się w 1241 roku nawała tatarska, natomiast pierwsza wzmianka o Świętochłowicach pochodzi z 1313 roku. Jeszcze wcześniejsze są zapisy dotyczące Chropaczowa, najstarszy z 1295 roku. Najmłodsze są Lipiny powstałe w 1802 r. W XIII wieku Świętochłowice były osadą leśną ale już w XVI wieku na tyle znaną, iż wymieniono je na spisie (obok Chorzowa i Łagiewnik) sporządzonym na żądanie księcia Jana Opolskiego. W tym samym źródle wspomina się również o Chropaczowie. Ostatnim właścicielem był hrabia Gwidon Henckel von Donnersmarck. W XIX wieku zarówno Świętochłowice, jak i Chropaczów liczyły już kilkuset mieszkaców. Pracowali oni we własnych gospodarstwach i okolicznych folwarkach.

 

Odkrycie w pierwszej połowie XIX wieku na tych terenach węgla kamiennego i rozbudowa przemysłu zmieniły życie mieszkańców, którzy znaleźli pracę w powstających na tych terenach zakładach górniczych, hutniczych i metalowych oraz przeprowadzili się do nowych osiedli przyfabrycznych. Największe zakłady powstałe pod koniec w XIX wieku to huty żelaza: „Falva” (obecnie „ArcelorMittal Poland S.A”) „Eintrachthutte” („ ZUT Zgoda”) huta cynku „Silesia” („Śląsk”) i kopalni węgla „Schlesien”. W latach 30-tych XIX wieku, wraz z rozbudową przemysłu ciężkiego, pojawili się w Świętochłowicach Niemcy. Do nich należała większość świętochłowickich zakładów. Niemcy objęli kierownicze stanowiska w administracji i przemyśle. Według spisu mieszkańców Świętochłowic 1910 roku, gmina liczyła 23.640 mieszkańców, w tym językiem polskim posługiwało się 13.087 osób, polskim i niemieckim – 1.367, a wyłącznie niemieckim – 8.642. Podobnie było w Chropaczowie i Lipinach.

 

Mieszkańcy miasta brali aktywny udział w trzech Powstaniach Śląskich. W czerwcu 1922 roku Świętochłowice, Chropaczów i Lipiny znalazły się w granicach państwa polskiego.

 

Okres II wojny światowej to czas walki z hitlerowskim agresorem, w której nie zabrakło również świętochłowiczan. W maju 1943 r. przy zakładach zbrojeniowych na Zgodzie został założony podobóz obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. W latach 1939-1945 na terenie Świętochłowic znajdowało się jeszcze kilka obozów, w tym: jenieckie, pracy i areszt policyjny, w którym wykonywano wyroki śmierci.

 

Sejm Śląski ustawą z dnia 10 lipca 1939 r. nadał gminie Świętochłowice ustrój miejski ale dopiero po wojnie - 1 stycznia 1947 r. Świętochłowice stały się miastem.

 

Po pierwszych wolnych wyborach samorządowych 26 maja 1990 r. Świętochłowice stały się gminą samorządową.

W 1994 r. przystąpiły do Programu Pilotażowego Reformy Administracji Publicznej. W wyniku tej reformy 1 stycznia 1999 roku Świętochłowice stały się powiatem grodzkim.

Do niedawna Świętochłowice kojarzone były wyłącznie z przemysłem ciężkim, obecnie wizytówką miasta jest Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” znajdujący się w samym centrum miasta gdzie mieszkańcy, nie tylko Świętochłowic, mogą spędzić wolny czas na łanie natury.

 

W Świętochłowicach znajduje się prawie 300 hektarów terenów zadrzewionych i zakrzewionych. Wielką wartość przyrodniczą miasta stanowi obecność wielu roślin chronionych i rzadkich takich jak m.in.: centauria pospolita, kruszczyk szerokolistny i błotny, czy rogatek sztywny. W centrum Świętochłowic spotkać można cenne okazy egzotycznych gatunków drzew jak np. północnoamerykańska surmia wielkokwiatowa. Natomiast wizytówką ekologiczną miasta od kilku lat jest niewątpliwie kumak nizinny, zamieszkujący tylko czyste środowiska wodne. Możemy poszczycić się również obecnością bardzo rzadko występującego w Polsce ptaka- remiza.

 

Ochrona wartościowych przyrodniczo terenów jest sprawą bardzo ważną dla miasta, dlatego zagospodarowane zostały tereny dwóch użytków ekologicznych – ”Nad Stawem Foryśka” oraz „Las na Górze Hugona”, które utworzono w celu zachowania miejsc gniazdowania i rozrodu chronionych gatunków ptaków i zagrożonych wyginięciem płazów.

 schowaj opis...


Komentarze (0)

Skomentuj

Brak komentarzy do artykułu - możesz być pierwszy!


Wasze zdjęcia (0)

Dodaj zdjęcie

Nikt jeszcze nie dodał zdjęć - możesz być pierwszy!
Zaloguj się, aby dodać zdjęcia.
województwo:


miasto:Partnerzy portalu Tint Tint Futro Film
Wszelkie prawa do zawartości serwisu zastrzeżone
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zawartość merytoryczną informacji o poszczególnych miastach, hotelach, ośrodkach, restauracjach i innych prezentowanych obiektach.