Język / language:

Newsletter

Szukaj

Drawsko Pomorskie

www.drawsko.pl
Zobacz wirtualny spacer po mieście (w nowym oknie)
Drawsko Pomorskie - zdjęcie Drawsko Pomorskie - zdjęcie Drawsko Pomorskie - zdjęcie Drawsko Pomorskie - zdjęcie
Drawsko Pomorskie - zdjęcie Drawsko Pomorskie - zdjęcie Drawsko Pomorskie - zdjęcie Drawsko Pomorskie - zdjęcie
Drawsko Pomorskie - zdjęcie Drawsko Pomorskie - zdjęcie Drawsko Pomorskie - zdjęcie Drawsko Pomorskie - zdjęcie
Drawsko Pomorskie - zdjęcie Drawsko Pomorskie - zdjęcie Drawsko Pomorskie - zdjęcie Drawsko Pomorskie - zdjęcie

Drawsko Pomorskie to gmina położona w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego w powiecie drawskim (do końca 1998 r. gmina leżała w obrębie województwa koszalińskiego).


czytaj dalej...

 

Drawsko Pomorskie to gmina położona w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego w powiecie drawskim (do końca 1998 r. gmina leżała w obrębie województwa koszalińskiego). Drawsko Pomorskie jest ponadlokalnym ośrodkiem administracyjnym, siedzibą władz powiatu drawskiego, jednym z większych i atrakcyjniejszych ośrodków turystycznych na Pojezierzu Drawskim. Miasto wraz z gminą zajmuje obszar 344,5 km2.

Geograficznie obszar gminy wchodzi w skład Pojezierza Drawskiego, które jest częścią Pojezierza Pomorskiego. Miasto i gminę zamieszkuje ogółem ok. 17,5 tys. mieszkańców, z tego w mieście ponad 12 tys. a w gminie ok. 5,5 tys.

Na terenie gminy występuje bardzo zróżnicowana rzeźba terenu, ukształtowana przez ostatnie zlodowacenie zwane bałtyckim. Północna część gminy charakteryzuje się bardzo pofałdowanym terenem i jest określana jako Wysoczyzna Morenowa, która nie opada poniżej 150 m n.p.m. (okolice wsi Łabędzie). Natomiast część południowa stanowi równinę sandrową. Wśród wielu porośniętych lasem wzniesień moreny czołowej znajdują się 22 jeziora o powierzchni powyżej 5 ha, począwszy od małych oczek wodnych po ciągi jezior rynnowych. Przez gminę przebiega główny wododział Pomorza, w związku z tym niektóre rzeki (w tym Drawa) płyną „w odwrotnym kierunku” tzn. z północy na południe. Gmina Drawsko Pomorskie w 34% pokryta jest lasami, które obfitują w runo leśne, a także stanowią niewątpliwą atrakcję dla myśliwych. Źródła pisane już od drugiej połowy X wieku relacjonują dzieje Pomorza Zachodniego. Ziemie te zostały włączone do powstającego państwa polskiego przez Mieszka I. W późniejszych latach tereny te stały się własnością margrabiów brandenburskich. Próby odzyskania Drawska przez Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego nie przyniosły pozytywnego rezultatu. W roku 1400 Konrad von Jungingen kupił Ziemię Drawską ze Złocieńcem i Ziemię Wałecką z Czaplinkiem i od 1402 r. tereny te stały się własnością Zakonu Krzyżackiego. W latach 1535-1571 Nowa Marchia była suwerenna i rządzona przez margrabiego Jana z Kostrzynia, który przyjął luteranizm w 1538 r. i przeprowadził sekularyzację dóbr kościelnych. Po śmierci Jana z Kostrzynia, zgodnie z jego wolą, Drawsko przeszło pod zarząd elektora brandenburskiego, później stało się częścią Brandenburgii, państwa pruskiego i wreszcie Niemiec. Ziemia Drawska aż do XVI w. pomyślnie rozwijała się gospodarczo, ale wiek XVII, a szczególnie wojna 30-letnia przyniosły dla Drawska wiele nieszczęść i upadek gospodarczy. Ponowny rozwój gospodarczy Drawska i okolic rozpoczął się późno, dopiero w 80. latach XIX w., wzrosło zapotrzebowanie na produkty rolne, a to wymusiło unowocześnienie produkcji, rozbudowę infrastruktury. W czasie drugiej wojny światowej Ziemia Drawska była miejscem ciężkich i ważnych walk, przede wszystkim o przełamanie Wału Pomorskiego. Ostatecznie, zniszczone działaniami wojennymi Drawsko zostało zdobyte 4 marca 1945 r.

 

Zabytki

Na terenie Drawska Pomorskiego i okolic możemy spotkać wiele ciekawych zabytków i śladów burzliwej przeszłości.

 

• Nad centrum Drawska góruje późnogotycki kościół p.w. Zmartwychwstania Pańskiego wzniesiony na przełomie XIV/XV w. Dużą wartość stanowią boczne portale kościoła, które zdobią tzw. bestiariusze. W skład zabytkowego wystroju wnętrza wchodzą: drewniany ołtarz wraz z balustradą, ambona, dwie ławy lokatorskie oraz zespół witraży w prezbiterium i wieży kościelnej.

 

• Innym elementem średniowiecznej miejskiej zabudowy zachowanym do naszych czasów są pozostałości murów obronnych, których budowę rozpoczęto na początku XIV w. Do dziś, z liczącego 1720 m ciągu średniowiecznych obwarowań miasta, dotrwały dwa fragmenty. Przy ul. Cmentarnej fragment długości ok. 10 m i przy dziedzińcu szkoły podstawowej od strony Drawy o długości ok. 15 m.

 

• Przy ul. Kilińskiego znajduje się budynek tzw. magazynu solnego. Budynek ten powstał ok. 1700 r. i został wzniesiony w drewnianej konstrukcji ryglowej z wypełnieniem z cegły (szachulec). Budynek wzniesiono na potrzeby istniejącej w XVII w. w Drawsku faktorii solnej, obsługującej powiaty drawski i świdwiński, jako magazyn soli.

 

• Park Miejski im. Fryderyka Chopina, założony w 1875 r. i nazwany Parkiem Luizy. Park rozciąga się w zakolu prawego brzegu rzeki Drawy. W parku rośnie okazały dąb szypułkowy (pomnik przyrody) o obwodzie 505 cm, a przy nim stoi megalit - półokrąg kamienny upamiętniający przełom tysiącleci. • Neoromańskie formy otrzymał rzymsko-katolicki kościół p.w. Św. Pawła Apostoła, przy ul. Dworcowej, zbudowany w latach 1928-29 na potrzeby religijne mniejszości katolickiej. Była to jedyna, na owe czasy, świątynia katolicka w powiecie drawskim.

 

• Cmentarz komunalny, założono w 1850 roku. W północnej części cmentarza znajdują się mogiły jeńców wojennych (angielskich, francuskich i amerykańskich) z lat 1943-44. Do cmentarza komunalnego przylega cmentarz wojenny. Na cmentarzu tym pochowanych jest 3449 żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, poległych podczas operacji pomorskiej w lutym i marcu 1945 roku. W centralnym punkcie stoi pomnik żołnierzy polskich, wykonany w 1968 roku. Przedstawia dwa symboliczne karabiny z bagnetami 6 metrowej wysokości. Obok tablice pamiątkowe z inskrypcjami.

 

• Pomnik ku czci żołnierzy Armii Czerwonej, powstał w 1946 roku, w miejscu gdzie spoczywali radzieccy żołnierze, których następnie ekshumowano. Pomnik przebudowano ostatecznie w 1970 roku, przedstawia dwa czołgi T-34.

 

• We wsi Jankowo znajduje się budynek spichlerza, zaprojektowany przez światowej sławy architekta Waltera Gropiusa. Jest to jedyny obiekt z dawnego założenia folwarcznego, zachowany w stanie niezmienionym. Spichlerz oprócz funkcji magazynowych pełnił również rolę wieży ciśnień folwarku. • Najciekawszym i najlepiej zachowanym przykładem architektury rezydencjonalnej jest pałac w Karwicach, zbudowany w stylu neogotyckim na początku XIX w. przez rodzinę Brockhausenów. Swój dzisiejszy kształt zawdzięcza licznym przebudowom i rozbudowom. Jest to trzykondygnacyjny budynek z dwoma ryzalitami i wieżą widokową. Obecnie w pałacu mieści się Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy.

 

• W okolicznych miejscowościach spotkamy wiele zabytków architektury sakralnej. Kościoły w stylu neoromańskim w Zarańsku, Rydzewie i Łabędziach zostały zbudowane z kamieni granitowych. Świątynie w Nętnie, Wolicznie i Mielenku Drawskim to przykłady architektury szachulcowej.

 

Na turystycznym szlaku  

 

• SZLAK ROWEROWY „WOKÓŁ JEZIORA LUBIE” oznakowany w kolorze czerwonym, długość szlaku 50,0 km (okrężny), Czerwony szlak rowerowy „WOKÓŁ JEZIORA LUBIE” zaczyna się i kończy w DRAWSKU POMORSKIM i prowadzi w pewnym oddaleniu od linii brzegowej wokół jeziora LUBIE, trzykrotnie przecina nurt rzeki DRAWY. Pomimo pewnego oddalenia od linii brzegowej, jezioro możemy podziwiać z licznych wzniesień. W większości szlak przebiega drogami leśnymi i polnymi.

 

• SZLAK ROWEROWY „WZGÓRZA MORENY CZOŁOWEJ” oznakowany w kolorze niebieskim, długość szlaku 58,0 km (okrężny), Niebieski szlak rowerowy „WZGÓRZA MORENY CZOŁOWEJ” rozpoczyna się i kończy w Drawsku Pomorskim. Podąża bardzo urozmaiconą trasą poprzez wspaniale ukształtowane przez lodowiec tereny Moreny Czołowej i Moreny Dennej, pełne wzniesień i pagórków, dolin i obszarów równinnych. Szlak obejmuje północną część gminy Drawsko Pomorskie. Przebiega nad brzegami 8 jezior. Na trasie szlaku spotykamy zabytkowe kościoły, pałace i parki dworskie.

 

• SZLAK ROWEROWY „PARKI KRAJOBRAZOWE” oznakowany w kolorze zielonym, długość szlaku 27,2 km, Zielony szlak rowerowy „PARKI KRAJOBRAZOWE” rozpoczyna się w DRAWSKU POMORSKIM na placu przy dworcu PKP i PKS. Szlak wiedzie obrzeżami Poligonu Drawskiego, przez kompleksy leśne, wzgórza morenowe i doliny rzeczne, doprowadzając nas do IŃSKA, turystycznego miasta położonego nad przepięknym rynnowym jeziorem IŃSKO (powierzchnia 650 ha, największa głębokość 41 m). Szlak łączy Drawski Park Krajobrazowy i Iński Park Krajobrazowy.

 

• SZLAK ROWEROWY „DOLINA RZEKI DRAWY” oznakowany kolorem żółtym, długość szlaku 27,5 km (okrężny), Żółty szlak rowerowy „DOLINA RZEKI DRAWY” zaczyna się i kończy w Drawsku Pomorskim. Szlak wiedzie najpierw południowym a następnie północnym skrajem szerokiej doliny rzeki Drawy, dwukrotnie przecinając jej nurt. W większości szlak przebiega drogami asfaltowymi wśród pól i lasów. Na wielu odcinkach przebiega wspólnie z innymi szlakami turystycznymi pieszymi i rowerowymi.

 

• SZLAK ROWEROWY „RZEKA BRZEŹNICKA WĘGORZA - WODOSPADY” oznakowany w kolorze czarnym, długość szlaku 40,2 km (okrężny), Czarny szlak rowerowy „RZEKA BRZEŹNICKA WĘGORZA - WODOSPADY” rozpoczyna się i kończy w Drawsku Pomorskim. Podąża bardzo urozmaiconą trasą poprzez zachodnią część gminy Drawsko Pomorskie. Poprzez liczne doliny i wypiętrzenia terenu dociera do niesłychanie pięknej i głębokiej rynny, której dnem płynie rzeka BRZEŹNICKA WĘGORZA, mająca tutaj charakter górskiej rzeki i tworząca liczne małe wodospady. Szlak wiedzie zboczami po obu stronach doliny dwukrotnie przecinając nurt rzeki. Na trasie szlaku napotykamy liczne zabytkowe kościoły, pałace i parki dworskie.

 

• SZLAK ROWEROWY „ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE” oznakowany w kolorze pomarańczowym, długość szlaku 49,8 km Pomarańczowy szlak rowerowy „Ścieżki przyrodnicze” zaczyna się i kończy w Drawsku Pomorskim. Łączy cztery ścieżki przyrodnicze wytyczone na terenie gminy Drawsko Pomorskie: Dzikowo - Karwice, Park Żołędowo, Zalewy Studnickie – Park Ziemsko, Park Jankowo. Szlak umożliwia turyście dotarcie do najbardziej cennych przyrodniczo miejsc w okolicach Drawska Pomorskiego oraz zwiedzenie zabytkowych obiektów i założeń parkowych.

 

• SZLAK PIESZY „JEZIOR DRAWSKICH” oznakowany kolorem zielonym, długość szlaku 80,8 km (okrężny). Szlak przebiega wokół DRAWSKA POMORSKIEGO zachodnią częścią Pojezierza Drawskiego przez wzgórza morenowe, doliny rzeczne, wzdłuż całego ciągu jezior, z których największe – jez. Lubie (Lubieszewskie, pow. 1.439 ha, głęb. 46,2 m, długość 14,1 km) – jest znanym miejscem wypoczynku nad wodą. Przez jezioro to przepływa rzeka Drawa – najbardziej znany w regionie szlak kajakowy im. Ks. Kardynała Karola Wojtyły.

 

• SZLAK PIESZY „IM. I WARSZAWSKIEJ DYWIZJI KAWALERII” oznakowany kolorem niebieskim, długość szlaku 52 km, Trasa szlaku przebiega południowym skrajem Pojezierza Drawskiego. Wzdłuż jeziora Lubie i jeziora Busko w okolicy ŻABINKA, a za WIERZCHOWEM przez zalesione tereny Równiny Wałeckiej. Tędy wiodła droga bitewna w walce o przełamanie Wału Pomorskiego I Warszawskiej Dywizji Kawalerii wchodzącej w skład I Armii Wojska Polskiego.

 

Edukacyjne ścieżki przyrodnicze

 

Dzikowo - Karwice - 5 km, czas przejścia 2 godz . Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza przygotowana przez Nadleśnictwo Drawsko prowadzi z leśniczówki łowieckiej „Dzikowo” do Wojskowego Ośrodka Wypoczynkowego w Karwicach. Trasa wiedzie mniej więcej wzdłuż brzegów jeziora Lubie. Na trasie ścieżki zlokalizowano 9 przystanków. Tuż obok ścieżki, na cyplu wrzynającym się w głąb jeziora znajduje się miejsce biwakowania, przeznaczone zasadniczo dla kajakarzy.

 

Park Ziemsko - Zalewy Stadnickie - 2 km, czas przejścia 1 godz . Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna została wykonana przez Nadleśnictwo Drawsko w 2004 r. w rocznicę 80-lecia Lasów Państwowych. Trasa została wykonana z myślą o przeniesieniu w plener lekcji z ochrony przyrody, nauczania o środowisku naturalnym, biologii z elementami botaniki i ornitologii. Łączna długość ścieżki to ok. 2 km z czego 0,8 km wokół Zalewu Studnickiego i 1,2 km w parku Ziemsko. Występuje tu 35 gatunków drzew, 30 gatunków krzewów, a na terenie zalewu zaobserwowano 38 gatunków ptaków.

 

Park Jankowo - 3 km, czas przejścia 1,5 godz. Zaczyna się przy zabytkowym spichlerzu, którego twórcą był Walter Gropius, a następnie wiedzie po zabytkowym parku dworskim. Ścieżka jest wyposażona w tablice poglądowe oraz w urządzenia małej architektury turystycznej.

 

Park Żołędowo – ok. 1 km, czas przejścia 1 godz. Trasa ścieżki wiedzie po alejkach zabytkowego parku doprowadzając do najciekawszych przyrodniczo miejsc. Park z XIX wieku otaczał nieistniejące już zabudowania okazałego dworu. W parku rosną lipy, jesiony, olchy, brzozy, osiki, dęby, modrzewie, świerki, jodły, cisy i daglezje. W okresie wiosny i wczesnego lata możemy podziwiać bardzo bogate runo. Dziuplaste drzewa dają schronienie sowom, nietoperzom, wiewiórkom. Przy ścieżce zostało urządzone miejsce widokowe i krąg ogniskowy z zadaszeniem.

 

 

Punkty Informacji Turystycznej

Centrum Informacji Turystycznej

ul. Park Chopina 2, 78-500 Drawsko Pomorskie

tel./fax 94 363 25 03,

e-mail: [email protected]

 

Biuro Turystyczne „Delfin”

ul. Piłsudskiego 21, 78-500 Drawsko Pomorskie,

tel. 94 363 48 67,

e-mail: [email protected]

 schowaj opis...


Komentarze (0)

Skomentuj

Brak komentarzy do artykułu - możesz być pierwszy!


Wasze zdjęcia (0)

Dodaj zdjęcie

Nikt jeszcze nie dodał zdjęć - możesz być pierwszy!
Zaloguj się, aby dodać zdjęcia.
województwo:


miasto:Partnerzy portalu Tint Tint Futro Film
Wszelkie prawa do zawartości serwisu zastrzeżone
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zawartość merytoryczną informacji o poszczególnych miastach, hotelach, ośrodkach, restauracjach i innych prezentowanych obiektach.