J�zyk / language:

Nеwslеttеr

Szukаj

Kontakt

Zapraszamy Pa�stwa do wsp�pracy z portalem polskiemiasta.tv

Zainteresowanych zamieszczeniem materia��w promuj�cych miasta, hotele, o�rodki wypoczynkowe i restauracje lub produkcj� filmowych materia��w promocyjno-reklamowych prosimy o kontakt e-mailowy:
[email protected],
[email protected],
[email protected]
lub telefoniczny 602 785 407, 600 128 466


Osoby z ca�ej Polski ch�tne do wsp�pracy z portalem prosimy o przes�anie CV na adres:
[email protected].

Redaktor Naczelny
Jacek Ruda
tel.+48 602 785 407
e-mail: [email protected]

Dyrektor Operacyjny
Piotr Nalepa
tel. +48 600 128 466
e-mail: [email protected]

Pytania, uwagi i sugestie prosimy kierowa� na adres:
[email protected] oraz [email protected]
Partnerzy portalu Tint Tint Futro Film
Wszelkie prawa do zawarto�ci serwisu zastrze�one
Redakcja nie ponosi odpowiedzialno�ci za zawarto�� merytoryczn� informacji o poszczeg�lnych miastach, hotelach, o�rodkach, restauracjach i innych prezentowanych obiektach.